Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą  
 
 
Huta Szkła Gospodarczego " K A M a "
36-200 Brzozów ul. Boh. II Woj. Świat. 15
Tel. (013) 43 42 771, fax (013) 43 49 470
 
 
   
e-mail: biuro@kama.pl    

  www.kama.pl
   
    wykonanie: imd